PAPRIKA

PAPRIKA

Paprikan odlas i vårt växthus, de första paprikorna skördas i maj och säljs under hela säsongen. Den ingår även som ingrediens i gazpachon.