Så här jobbar vi med hållbarhet…

På Orelunds gård strävar vi mot en hållbar utveckling som för oss är odling i samspel mellan den viktiga biologiska mångfalden, möjligheten att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt och samtidigt med målsättning att odlingen ska ge en rik skörd med högsta kvalité. Odlingens belägenhet med kustnära klimat ger både möjligheter och utmaningar som vi hanterar med kunskap, erfarenhet och kontinuerlig utveckling. Samspelet med naturen använder vi oss av biologiskt växtskydd och naturliga fiender som rovkvalster och parasitsteklar mot våra skadedjur.  I odlingen jobbar med integrerat växtskydd (Integrated Pest Management) vilket betyder att man jobbar med att förebygga genom en god biologisk mångfald, bevakar med hjälp av fällor, anpassar åtgärd med biologisk eller kemisk bekämpning och sedan uppföljning hur åtgärderna fungerade.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med stort fokus på välbefinnande och skapa engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats. Det är viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftiga och är en viktig grundsten för att uppnå ett gott företagsklimat och trivsel.

I verksamheten använder vi oss av förnybar energi och rena bränsle för att minska klimatavtrycket i vår produktion. Våra solceller producerar drygt 20 % av vår totala elförbrukning och vi använder oss av förnybar elenergi från sol, vind, vatten och biolbränsle.

 

Läs mer här..

Om globala målen

Svensk sigill