Vår odling

Kvalitetssortiment

Vi är IP-odlare (integrerad produktion) och våra produkter är märkta med Svenskt Sigill. Som IP-odlare arbetar vi aktivt för bland annat miljöförbättringar och att produktionen ska ske på ett resurseffektivt sätt. Vårt IP nummer är 12-12256.