Landsbygdsutveckling

Våren 2022 fick vi beviljat startstöd för unga lantbrukare som nyetablerade företagare inom jordbruk-, trädgård- & rennäringen. Stödet ska bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag. Startstödet finns till för att hjälpa unga företagare att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och trädgård. 

I vår verksamhet kommer pengarna användas till nyinvesteringar och utveckling i företaget som produktutveckling i gårdsbutik, effektivisering av bevattningsanläggning och tunnelodling för bär. 

Så här jobbar vi med hållbarhet…