Chili

CHILI

Chilin odlas i växthuset och skördas från maj.